Mã khuyến mãi 9H: Thanh toán hóa đơn cho đơn từ 4 Triệu