Mã khuyến mãi 9H: Áp dụng cho Shop Ốp điện thoại cho đơn từ 600K