Mã khuyến mãi 21H: Áp dụng Hàng Quốc Tế đơn từ 350K