Mã khuyến mãi 15H: Áp dụng sản phẩm của Shop Hello Girl Jewelry, max 15K đơn từ 99K