Mã khuyến mãi 12H: Áp dụng cho 5 ngành Tiêu Dùng, max 10K đơn từ 0Đ