Mã giảm giá Toàn sàn Hoàn Xu Xtra, max 50K đơn 200K