Mã giảm giá Thời Trang Ivy Moda, max 100K đơn từ 250K