Mã giảm giá Sản phẩm Midori Workshop, max 50k đơn từ 1Tr