Mã giám giá Giảm 30k Đơn từ 199k tại GENZ – LOCAL BRAND THẾ HỆ Z