Mã giảm giá Chương trình Ngày hội người bán, max 25K