Mã giảm giá Áp dụng thương hiệu MaxKleen, max 60K đơn từ 350K