Mã giảm giá Áp dụng ngành Tiêu Dùng, max 50K đơn từ 399K