Mã giảm giá Áp dụng ngành Thời Trang Nam, max 30K đơn 150K