Mã giảm giá Áp dụng ngành Thời Trang, max 30K từ 150K