Mã giảm giá Áp dụng ngành Sức Khỏe Sắc Đẹp, max 60K từ 250K