Mã giảm giá Áp dụng cho hoàn xu Xra, max 100K đơn từ 99K