Mã giảm giá Áp dụng cho 5 ngành Tiêu Dùng, max 60K đơn từ 299K