Mã giảm giá 9H: Thường trang nữ Pixie, max 60K đơn từ 300K