Mã giảm giá 9H: Áp dụng 9 ngành Thời Trang, max 100K đơn từ 350K