Mã giảm giá 15H: Sản phẩm của Shop Bán Giải Phóng Mặt Bằng, max 15K đơn từ 99K