Mã giảm giá 12H: Áp dụng thời trang D Program cho đơn từ 0Đ