Mã giảm giá 12H: Áp dụng ngành Phong Cách Sống, max 20K đơn từ 50K