Mã giảm giá 0H: Áp dụng nhiều sản phẩm cho đơn từ 50K