Mã code Shopee 7% max 50K áp dụng cho đơn bất kì vào 0h(4) đơn từ 300K