Mã code Shopee 5% max 1tr áp dụng cho công nghệ điện tử đơn từ 5tr