Mã code Shopee 0H 5/7: 10K áp dụng cho Khách hàng mới(5) đơn từ 0đ