Mã code Áp dụng sản phẩm tham gia chương trình, max 30K từ 0Đ