Mã code Áp dụng nhiều sản phẩm, max 25K đơn từ 30K