Mã code Áp dụng ngành Tiêu dùng, max 70K đơn từ 400K