Mã code Áp dụng ngành Thời Trang, max 100K từ 350K