Mã code Áp dụng Ngành Thời Trang Hoàn xu Xtra, max 50K đơn từ 0Đ