Mã code Áp dụng ngành Điện Tử, max 150K đơn từ 500K