Mã code Áp dụng ngành Điện Tử Công Nghệ cho đơn từ 20K