Mã code Áp dụng Ngành Bách Hóa, max 70K đơn từ 400K