Mã code Áp dụng cho Ngành Điện Tử, max 350K đơn từ 300K