Mã code Áp dụng cho các thiết bị Điện Tử, max 100K đơn từ 499K