Mã code Áp dụng cho 9 ngành Thời Trang, max 30K đơn từ 150K