Mã code Áp dụng các sản phẩm Adidas, max 500K đơn từ 1Tr