Mã code 15H: Sản phẩm thời trang của Shop POSEE, max 15K đơn từ 99K