Mã code 15H: Sản phẩm gia dụng JUJIAJIA, max 15K đơn từ 99K