Mã code 15H: Sản phẩm của Shop ROSALIND, max 15K đơn từ 99K