Mã code 15H: Hầu hết Hàng quốc tế, max 50K đơn từ 250K