Coupon Shopee Giảm 20k Đơn từ 299k cho một số sản phẩm tại 3M Vietnam Store