Coupon Ngành Điện Tử và Công Nghệ, max 100K đơn 499K