Coupon Áp dụng 9 ngành Thời Trang, max 50K đơn từ 300K