Coupon 9H: Áp dụng cho ZIPE Fashion cho đơn từ 600K