Coupon 9H: Áp dụng 5 ngành Tiêu Dùng, max 100K đơn từ 500K