Coupon 21H: Áp dụng toàn sàn Shopee, max 50K từ 350K