Coupon 15H: Sản phẩm của Shop JFD, max 15K đơn từ 99K