Code khuyến mãi Thương hiệu điện tử LG, max 350K đơn từ 300K